Facebook YouTube

Pavla Švestková – mezzosoprán

Studium klasického zpěvu zahájila na Pražské konzervatoři u profesora Jiřího Kotouče, který je odborníkem v oblasti barokní hudby. Absolvovala u profesorky Yvony Škvárové, sólistky opery Národního divadla v Praze. Nyní spolupracuje s profesorkou Ludmilou Vernerovou.

Studovala autentickou interpretaci barokní hudby na mezinárodních interpretačních kursech ve Valticích pod vedením Poppy Holden (Velká Británie) a prof. Jiřího Kotouče.

V jejím repertoáru je bohatě zastoupena písňová tvorba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Petra Ebena, jichž je velkou ctitelkou. Věnuje se též interpretaci českých autorů 20 století. a hudbě Židovských - Terezínských autorů

Věnuje se výhradně koncertní činnosti, v rámci níž vystoupila na českých i zahraničních festivalech. S klavírním kvartetem Ensemble Martinů vystoupila na koncertě u příležitosti výročí 21. 8. 2008 v Budapešti za účasti maďarského prezidenta. Účinkuje též v literárně hudebních představeních s herci Janem Šťastným, Petrou Špalkovou, Vlastou Žehrovou, či herečkou Kamilou Špráchalovou a dalšími.

Do roku 2016 vystupovala s komorním souborem Atlantis Collegium a Orchestrem Atlantis pod taktovkou dirigenta Vítězslava Podrazila se kterým se systematicky věnovala přednesu barokních árií koloraturního oboru.

Dlouhodobě spolupracuje s klavíristy Robertem Fuchsem, Markétou Janáčkovou a Jaromírem Klepáčem, s nimiž se věnuje interpretaci písní českých i zahraničních autorů. V prosinci 2008 ve spolupráci s klavíristou Danielem Wiesnerem interpretovala písňový cyklus Rudé západy nevidomého skladatele Karla Emanuela Macana u příležitosti 150. výročí jeho narození.

Během své koncertní kariéry se představila zahraničnímu publiku na koncertech v Sofii, Haagu, Minsku, Rotterdamu, Bruselu a Drážďanech. S japonskou klavíristkou Kuniko Watanabe měla úspěšný sólový recitál v Tokiu. Dále vystoupila na Kypru, ve Španělsku, Polsku, v dánské Kodani a na Festivalu komorní hudby v estonském Tallinnu a Narvě.

Věnuje se i tématice židovských „Terezínských“ autorů. S díly terezínských autorů vystoupila rovněž na koncertě v dánské Kodani, v roce 2013 u příležitosti výročí odchodu dánských židů do Švédska.

Interpretovala písně Viktora Ullmanna a Hanse Krásy v cyklu Vzpomínkových koncertů v Kolíně a na festivalu Zakázané hudby v Terezíně.

V roce 2013 vychází její první CD s názvem Music of love, na kterém zpívá písně autorů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka.

Na druhém cd z roku 2015 mohou posluchači slyšet písně F. G. Lorcy a španělské flameco tance.

V roce 2015 byla oceněna cenou Euro Pragensis Ars za interpretaci barokních koloraturních partů a uvádění písní českých autorů v zahraničí.


Upozorňuji na podobnost jména s brněnskou sopranistkou PAVLÍNOU ŠVESTKOVOU. Jedná se o shodu jmen.