Facebook YouTube

Hudba lásky – Music of Love

Pavla Švestková a Beethoven trio Praha

Václav Návrat – housle, Zuzana Peřinová – viola, Petr Hejný – violoncello

Písně Op. 55 napsal Antonín Dvořák na texty z básnické sbírky „Cikánské melodie“ od Adolfa Heyduka v roce 1880. Byly určeny přímo pro vynikajícího německého tenoristu Gustava Walthera, člena vídeňské dvorní opery, který byl uznávaným písňovým interpretem. Proto taky měly v prvním vydání pouze německé texty. České texty byly přidány až ve druhém vydání a sám Dvořák některé z nich pozměnil, aby lépe vyhovovaly českému slovosledu.

Tyto písně jsou zvláštní exaltovanou stylizací textu a zvláště zvukomalebným napodobením cimbálové muziky. Jedna z nich, tedy ‘Když mne stará matka’, se stala jedním z největších světových písňových „hitů“. Písně Antonína Dvořáka jsou velikým dílem citu a vášně. Nezůstávají na povrchu zvukomalebných popisů svých textových obsahů, ale vytvářejí další pásma významů, při jejichž poslechu se až posluchači tají dech. Dvořákova hudba je plná rozličných nápadů, tajuplných náznaků historie, všelidských asociací a přitom tak ryze česká, že člověk nevychází z úžasu.

Toto CD ale obsahuje také další odkazy na folkloristické zdroje české národní zpěvnosti. Jsou zde totiž jako světová premiéra uvedeny smyčcové instrumentace moravských lidových písní, pro které vytvořil původně klavírní harmonický doprovod významný moravský skladatel Leoš Janáček. Tento zvláštní a výstřední skladatel byl také vášnivým sběratelem lidových písní přímo v terénu. Navštěvoval staré zpěváky a muzikanty a snažil se zachytit v notách kromě melodie, textu a harmonie i celkové prostředí a atmosféru, se kterou byla píseň spojená, tedy rituál jejího zapojení v životě.

Doprovod mnohých Janáčkových písní bývá jen klavírní stylizací původně hudecké muziky (tedy lidové kapely složené jen ze smyčcových nástrojů). Je proto přirozené, že písně znějí autentičtěji ve formě doprovodu houslí, violy a violoncella: jako malé basičky, kterou tehdy pochodující hudci používali a nosili zavěšenou na popruhu kolem krku.

Ani další skladatel, významný autor XX. století Bohuslav Martinů, se nevyhýbal inspiraci lidovou hudbou a poezií. Žil sice většinu života v Paříži a snažil se zapojit do proudu světového modernismu, ale největší síla a osobitost tkví v prosakování ryze českých intonací skrze složitost jeho hudebních struktur.

Písničky na jednu stránku jsou nádhernými miniaturami, z nichž žádná netrvá více než devadesát vteřin. Martinů je napsal v roce 1943 v New Yorku jako sedm písní na slova moravské lidové poezie ze sbírky Františka Sušila. Právě proto, že v nich příliš „nekomponoval“ a nechal jejich tok volně plynout podle rytmu textu, písně jsou prostoupeny rozkošnou přírodní přirozenosti.

Na CD uslyšíte ještě jeden příklad z podobné sbírky Bohuslava Martinů, z Písniček na dvě stránky: Smutný milý. Je to drahokam, který má dvě strany facet, ne pouze jedinou. A proto je dvojnásob milý…

Skladatel Iša Krejčí je známou postavou české hudby první poloviny XX. století. Byl velmi blízkým přítelem Jaroslava Ježka. Psal hudbu, kterou sám nazýval neoklasickou. Jeho Pozdvižení z Efesu je opera buffa na text Josefa Bachtíka podle Shakespearovy Komedie plné omylů. Jde o hudbu plnou vtipu a barev, která je ušlechtilým projevem citu zralého člověka.

Při našem výběru repertoáru pro CD jsme dbali na pestrost a kontrastnost jednotlivých písní i citlivé umístění instrumentálních skladeb. Hlas mezzosopranistky Pavly Švestkové je zde dominantním nositelem výrazu a přenáší nás do světa touhy, která neuvadne po prvním poslechu.

Všechny tyto písně jsou napsány původně s klavírním doprovodem. Ale umělecký vedoucí Beethoven tria Praha Václav Návrat vytvořil jejich aranžmá pro smyčcové trio. Je to jeho veliká záliba a jako zkušený skladatel a kontrapunktik dokáže úspěšně přizpůsobit hlasové předivo klavírních akordů a figurací technickým možnostem smyčcových nástrojů. Je to zvláštní sluchový zážitek, protože smyčcové nástroje dokáží komunikovat se zpěvem pomocí modelace tónu vibrátem a dynamikou smyčce mnohdy mnohem lépe, než samotný klavír. U některých písní se zdá, že jsou přímo připraveny pro instrumentaci. Zvláště Dvořákovy písně se často velmi podobají úryvkům z jeho oper či oratorií s bohatým orchestrálním pozadím.

Program CD je ale doplněn také autentickými smyčcovými trii, jako je třívěté Smyčcové trio Pavla Vranického a jednověté trio B-dur Franze Schuberta. Snad nejzajímavějším barevným vrcholem je zde instrumentace skladby Lístek odvanutý z Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku, kterou vytvořil Václav Návrat. Tato skladbička plná podzimní melancholie je snad vzpomínkou na minulou lásku…

Přejeme vám příjemný poslech.

Václav Návrat

Producentem a vydavatelem je firma A-LINE CZ, s.r.o.:

Recenze v Hudebních rozhledech ( říjen 2013 )

Zobrazit zde