Facebook YouTube

Robert Fuchs

Narodil se 15. 3. 1972 v Praze. V roce 1990 absolvoval na Plzeňské konzervatoři obor klavír, u profesora Jindřicha Dukase. Poté studoval kompozici a soukromě hru na varhany u profesora Petra Ebena, kam byl přijat v osmnácti letech a stal se prvním a nejmladším českým žákem tohoto hudebního skladatele profesora. Robert Fuchs je nejen klavírním virtuosem, varhaníkem, skladatelem a cembalistou, ale též vynálezcem, hercem a zpěvákem. Působení v oblasti sólové klavírní hry zahrnuje nejen bohatou koncertní činnost v České republice, ale též v zahraničí. Vystoupil na hudebních pódiích v Německu, Itálii, Dánsku, Švýcarsku a v Izraeli. Jako klavírista získal řadu ocenění (Cena poroty celostátní soutěže o Beethovenův Hradec, čestné uznání v mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di pianoforte atd.). K jeho nejlepším hudebním skladbám patří Jarní kvartet (premiéra Johannesburg, 1991), nedokončená Missa, Americká sonáta (premiéra Plzeň, 1992), Monumentum per Olivier Messiaen (premiéra Londýn, 1994), Román (premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu - Praha, 2002) Je nejen virtuozním klavíristou a varhaníkem, ale též citlivým doprovazečem a korepetitorem zpěváků a sólových instrumentalistů. Je žádán pro svůj citlivý a pohotový hudební doprovod a získal si pozici profesionálního hudebníka, který je žádán ke spolupráci s předními operními a koncertními pěvci.