Facebook YouTube

Valérie Zawadská

Valérie Zawadská se narodila 19. září 1958 ve Šternberku na Moravě. Od dvanácti let se zapojila do činnosti v dětském divadelním kroužku. Na gymnázium v Šumperku byla přijata v roce 1973. Pokračovala také v recitaci a v letech 1973 - 1975 opakovaně zvítězila na Wolkerově Prostějovu (celostátní amatérská recitační soutěž). Na gymnáziu založila divadelní soubor a věnovala se divadlu malých forem i poezii. Několikrát zvítězila na Neumannových Poděbradech (celostátní recitační soutěž). Odmaturovala v roce 1977 a nebyla přijata na JAMU v Brně (jak sama říká: “76 kilo živé váhy – jak jsem si vůbec dovolila jít ke zkouškám?“). I přesto byla v tomtéž roce přijata do Severomoravského divadla v Šumperku, kde získala angažmá jako „elév“. V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze, kterou absolvovala v roce 1982 a nastoupila do angažmá v Západočeském divadle v Chebu, kde strávila čtyři roky. Do Městských divadel pražských byla přijata v roce 1986 a k 31. prosinci 1993 sama ukončila angažmá. V současnosti se věnuje divadlu, pracuje pro rozhlas, televizi, film a v dabingu. V říjnu 2008 začala Valérie učit jevištní řeč a umělecký přednes, posléze i herectví, na Mezinárodní konzervatoři Praha v Oddělení hudebně dramatického umění a v září 2010 se stala vedoucí hereckého oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha.