Facebook YouTube

V hudbě české domov můj

zpěv: Pavla Švestková, klavír: Robert Fuchs

Hudební projekt V HUDBĚ ČESKÉ DOMOV MŮJ je cyklem koncertů určeným nejen pro domácí hudební pódia, ale je též určen zahraničnímu publiku.

Celý svět obdivuje autory Dvořáka, Smetanu, Janáčka, Martinů…. ale česká klasická hudba má mnoho vynikajících skladatelských osobností v klasické hudbě 20 a 21 století. Z jejich děl písňových a klavírních je utvořen program, který uvádí originální a poutavá díla, v kombinaci s výše uvedenými proslulými českými skladatelskými osobnostmi.

Skladatelé Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Luboš Sluka, či Jiří Teml jsou vynikajícími osobnostmi a jejich dílu je třeba věnovat pozornost a šířit jejich hudbu mezi domácí i zahraniční publikum. Na svých četných koncertech v zahraničí jsem se setkala s nadšeným ohlasem publika při provádění skladeb autorů české moderny a proto, a nejen proto si zaslouží jejich skladby prostor na koncertních pódiích.

Česká hudba je naším národním pokladem a je třeba se s úctou a neutuchajícím nadšením a hrdostí věnovat jejímu odkazu.

Koncert s názvem V hudbě české domov můj bude nabízen domácím pořadatelům, ale hlavně pořadatelům zahraničním. Ve spolupráci s ambasádami, Českými centry v zahraničí a zahraničními hudebními sdruženími bychom uspořádali turné v evropských zemích a zemích světa.

S vynikajícím klavíristou a skladatelem, Robertem Fuchsem, jsme sestavili program, který bude poutavý pro posluchače z řad domácího i zahraničního publika.

ROBERT FUCHS

Narodil se 15. 3. 1972 v Praze. V roce 1990 absolvoval na Plzeňské konzervatoři obor klavír, u profesora Jindřicha Dukase. Poté studoval kompozici a soukromě hru na varhany u profesora Petra Ebena, kam byl přijat v osmnácti letech a stal se prvním a nejmladším českým žákem tohoto hudebního skladatele profesora. Robert Fuchs je nejen klavírním virtuosem, varhaníkem, skladatelem a cembalistou, ale též vynálezcem, hercem a zpěvákem.

Působení v oblasti sólové klavírní hry zahrnuje nejen bohatou koncertní činnost v České republice, ale též v zahraničí. Vystoupil na hudebních pódiích v Německu, Itálii, Dánsku, Švýcarsku a v Izraeli. Jako klavírista získal řadu ocenění (Cena poroty celostátní soutěže o Beethovenův Hradec, čestné uznání v mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di pianoforte atd.). K jeho nejlepším hudebním skladbám patří Jarní kvartet (premiéra Johannesburg, 1991), nedokončená Missa, Americká sonáta (premiéra Plzeň, 1992), Monumentum per Olivier Messiaen (premiéra Londýn, 1994), Román (premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu - Praha, 2002)

Je nejen virtuozním klavíristou a varhaníkem, ale též citlivým doprovazečem a korepetitorem zpěváků a sólových instrumentalistů. Je žádán pro svůj citlivý a pohotový hudební doprovod a získal si pozici profesionálního hudebníka, který je žádán ke spolupráci s předními operními a koncertními pěvci. Robert Fuchs je umělcem s širokým záběrem činností uměleckého hudebního spektra.

Program projektu ke stažení zde.