Facebook YouTube

Barokní hudba pro současné posluchače

Specifika tohoto projektu lze shrnout v následujících bodech:

Barokní hudba v aktuálních souvislostech

- Žebrácká opera, předloha pro muzikál B. Brechta a K. Weilla nebo hru Václava Havla.
- Coriolanus – stále stejné problémy v politice od starověku po současnost…

Populární i méně známé skladby

- Rukopis Vivaldiho opery „Montezuma“ byl objeven teprve v roce 2005 poté, co se v r. 1945 dostal z Německa do Sovětského svazu jako součást válečné kořisti, odtud zpátky do Německa, kde byl identifikován.
- O skladbách, které vznikly v 18. století na americkém kontinentu,o nichž hudební historikové dlouho nevěděli.

Humor a recese v barokní hudbě

„To už ten skladatel přehnal…“, může někoho napadnout , když čte názvy skladeb „Děvka“, „V zavšivené noclehárně“ a další. Nepřehnal, baroko není tak prudérní, jak se možná mnozí domnívají. Novodobý termín „vážná hudba“ je nezřídka zavádějící

Od biblických námětů po londýnské barokní podsvětí

Biblické příběhy, antická mytologie, příroda, láska, žárlivost, manžel pod pantoflem, symbióza strážců zákona s podsvětím. Barokní skladatelé využívali skutečně široké tématické spektrum.

Árie pro koloraturní mezzosoprán nejsou běžnou součástí koncertních programů

Koloraturní - zdobné mezzosopránové árie jsme zařadili do všech programů tohoto cyklu. Jsou ukázkou technické virtuozity, která patří ke stylové interpretaci barokní hudby.

Průvodní slovo

Rozlišujeme, které informace napsat do programu a co říci posluchačům před konkrétní skladbou: obsah árie zpívané v originále (italsky, anglicky, německy, latinsky), děj opery, co je hudbou vyjádřeno v instrumentálních skladbách.

Barokní skladatelé

Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Biber, Attilio Ariosti, Johann Christoph Pepusch aj.

Mnohokrát jsme se přesvědčili, jak je důležité vtáhnout posluchače do děje. Říci něco o námětu oratoria nebo opery, překvapivých historických paralelách nebo zajímavých okolnostech vzniku díla, střídat vážná a humorná témata.

Jednou z kombinací hudby a průvodního slova je program „Cherchez la femme“: Vládkyně, světice, kouzelnice, manželky, milenky – skladby inspirované příběhy slavných i (téměř) neznámých žen. Velmi vděčné téma pro posluchače bez rozdílu věku…

Sledujeme nejnovější poznatky hudebních historiků a badatelů. Na základě toho rozšiřujeme repertoár a doplňujeme průvodní slovo.

Znalost zásad barokní interpretace a vysoká technická úroveň je pro Orchestr Atlantis, komorní soubor Atlantis Collegium a jeho sólisty základním kritériem. Bližší informace jsou součástí přílohy.

S barokními skladbami pro koloraturní mezzosoprán se posluchači v Čechách stále ještě setkávají zřídka.

Tento obor vyžaduje určitoutechnickouspecializaci a vylehčený pohyblivý hlas. (Mezzosopranistky, které jsou zaměstnány v divadle, nemohou zpívat např. roli Carmen a druhý den barokní koloraturní árie

Pavla Švestková se systematicky věnuje interpretaci skladeb pro koloraturní mezzosoprán, v každém programu našeho cyklu je jedna nebo více těchto árií.