Facebook YouTube

Za Vším hledej ženu

umělecký přednes - Valerie Zawadská, Petra Špalová, Kamila Špráchalová (v alternacích)
Mezzosoprán - Pavla Švestková, klavírní doprovod - Vítězslav Podrazil

Koncert literárně hudební, kde si podávají ruku verše o ženách všech povah, různých půvabů a věkových kategorií. Lyricky opěvují či nastavují zrcadlo ženě mírné i marnivé, krásné, mladé i dámě již nahlodané zubem času. Žena je, byla a bude věčnou inspirací malířů, básníků, skladatelů a fotografů.

Jako nejsou dvě jablka stejná, nejsou stejné ani dvě ženy a každá v publiku se jistě v určitých chvílích pousměje, protože z veršů a písní pozná, že se v určitých chvílích mluví a zpívá o ní. S lehkou nadsázkou, humorem, vášní i nostalgií věnujeme tématu žena, tento koncert.

Dámy, které přednášejí verše, jsou skvělými recitátorkami a každá ve své variantě přináší svoji interpretaci a zabarvení které dodá koncertu originální patinu.

Mezzosopranistka Pavla Švestková spolu s Vítězslavem Podrazilem vypráví za pomoci hudby další příběhy žen, které jsou byly a budou, věčnou inspirací. . .