Facebook YouTube

Vánoční roztomilost

Trio Grazioso

Gabriela Kubátová - housle, Renata Machačová - viola, Orsolya Bartoš Vági - violoncello
&
Pavla Švestková - mezzosoprán

Chtíc, aby spal, Vánoční roztomilost, Vánoční rosička …… to jsou jedny z nejkrásnějších koled ze sborníku s názvem Vánoční hudba barokních kancionálů, které jsou součástí tohoto koncertu. Spolu s písněmi zazní skladby klasicistních velikánů, které svou poetickou náladou podtrhují a mile navozují atmosféru času vánočního. Hudba a její dar neuchopitelného emotivního sdělení dává lidem možnost zastavit se, odpoutat se od shonu a příprav na slavnostní Štědrý den. Současnost, ve které převládá tendence ke konzumu a kde plíživě začínají dominovat materiální hodnoty, potlačuje samotný ryzí vánoční prožitek z dob dávných, který nám naštěstí stále může přinášet hudba a zpěv. Přijďte se zaposlouchat a znovuobjevit kouzlo vánoční atmosféry, jejího mystéria s nádechem časů minulých …..

PROGRAM

Josef Haydn - Trio č. 4 D durModerato - Menuet - Allegro

W. A. Mozart - písně - Wahrnung, Das Veilchen, Wiegenlied

J. V. Stamic - Duo pro housle a violu D durAllegro - Andante - Un poco presto

Koledy barokních kancionálů
Již jest spadla rosička, Vánoční roztomilost,
Vánoční vinšovaná pošta, Vánoční magnét a střelec

J. Mysliveček - Sonáta C Dur č. 1 Allegro vivace - Andante - Menuetto

Koledy barokních kancionálů
Chtíc, aby spal, Adeste fideles, Děťátko se narodilo,
Pozdravení děťátka Ježíše

S publikem se rozloučíme společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán.