Facebook YouTube

Árie čtyř národů

Pavla Švestková - mezzosoprán @ Markéta Janáčková - klavír

PROGRAM:

W. A. Mozart - Sonata C dur KV 330 1. věta - allegro moderato (1756-1791)

W. A. Mozart - Figarova svatba - árie Zuzanky - Venite inginocchiatevi
W. A. Mozart - Betulia Liberata - árie Amital - Quiei moti, che senti

R. Schumann - Fantastické kusy (1810-1856)

F. M. Bartholdy - Písně - Verlust, Sehnsucht, Im Herbst, Fruhlingslied (1809-1847)

C. Debussy - Radostný ostrov (1862 – 1918)

A. Thomas - Mignon - árie Mignon - Connais-tu le pays (1811 - 1896)

A. N. Skrjabin - Preludia (výběr) (1871 nebo 1872 - 1915)


Program ke stažení zde.